دیسک ترمز ست

MACI1464598
4,587,200 ریال
بدون مالیات
حداکثر سفارش قابل ارسال 1 عدد

توضیحات

دیسک چرخ های جلو جزء قطعات سیستم ترمز می باشند. نیروی وارد شده بر پدال ترمز بوسیله قطعاتی به لنت های ترمز منتقل شده و لنت ها از دو طرف دیسک را تحت فشار قرار داده و ایجاد اصطحاک می کنند که نهایتا موجب می شود تا سرعت خودرو کاهش یابد. استفاده از لنت های غیر استاندارد موجب آسیب دیدن دیسک های ترمز می شود. وقتی خودرو در یک سرپائینی حرکت کرده و راننده از ترمز به میزان زیادی استفاده کرده است، چنانچه خودرو از محلی حرکت کند که حجم زیادی از آب به دیسک چرخ پاشیده شود، ممکن است دیسک چرخ دچار تاب دیدگی گردد.

اطلاعات محصول

MACI1464598

منابع خاص

محصولات مرتبط (16 محصول مرتبط)